DOOA - Søknad om adopsjon av kanin

DOOA - Søknad om adopsjon av kanin

Ønsker du å adoptere kanin fra Dyrebeskyttelsen Norge, fyll ut skjemaet, og vi vil ta kontakt så snart vi har anledning.
Jeg bekrefter å ha lest DOOAs personvernerklæring og samtykker til oppbevaring av nødvendige persondata.
*

Jeg bekrefter at all informasjon gitt ovenfor er presis og riktig. Jeg er innforstått med at uriktige opplysninger vil resultere i at jeg ikke får adoptere dyr. Jeg er også inneforstått med at Dyrebeskyttelsen Norge forbeholder seg all rett til å avslå søknaden.