DOOA - Søknad om adopsjon av katt

DOOA - Søknad om adopsjon av katt

Ønsker du å adoptere en katt fra Dyrebeskyttelsen Norge, vennligst fyll ut skjemaet, så vil vi ta kontakt så snart vi har anledning.

Kontaktinfo

Bolig

Beboere

Erfaring med dyr

Adopsjon

Jeg bekrefter å ha lest DOOAs personvernerklæring og samtykker til oppbevaring av nødvendige persondata.
*

Jeg bekrefter at all informasjon gitt ovenfor er presis og riktig. Jeg er innforstått med at uriktige opplysninger vil resultere i at jeg ikke får adoptere katt, eller at en allerede adoptert katt blir hentet tilbake til oss. Jeg er også inneforstått med at Dyrebeskyttelsen Norge forbeholder seg all rett til å avslå søknaden.